Selecteer een pagina

Privacyverklaring Neo & Co

Onderstaand vind je de privacyverklaring van Neo & Co (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 56085524), gevestigd aan de Overbeeklaan 14, 6881 HG te Velp (Gelderland).

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Neo & Co verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van onze diensten (of we je – op jouw verzoek – hiertoe een offerte hebben uitgebracht) en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld op deze website, in correspondentie, telefonisch of door het beschikbaar stellen van beeldmateriaal.
• Gegevens over jouw activiteiten op onze website.

INSCHRIJFFORMULIER WORKSHOP

Op onze website staat een inschrijfformulier voor een workshop. Hiervoor verzamelen we alleen gegevens die nodig zijn voor het bepalen van een prijs en/of om contact te kunnen leggen met degene die de workshop aanvraagt.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders daarom aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van/over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@neoenco.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

WAAROM WIJ GEGEVENS NODIG HEBBEN

Neo & Co verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Marketingdoeleinden zoals het verzenden van onze digitale nieuwsbrief, onze halfjaarlijkse papieren mailing (per post) en/of het verzenden van zakelijke correspondentie.
• Je te kunnen bellen en/of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
• Om goederen en/of diensten bij je af te (laten) leveren.
• Neo & Co analyseert jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
• Neo & Co verwerkt persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

HOE LANG WIJ PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Neo & Co zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET ANDEREN

Neo & Co verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Neo & Co verstrekt jouw gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

ONZE LEVERINGSVOOWAARDEN EN ONZE VERWERKERSOVEREENKOMST

In onze leveringsvoorwaarden hebben we sinds onze oprichting al bepalingen opgenomen die jouw privacy waarborgen (zie overige bepalingen). Ook heeft Neo & Co de beschikking over een verwerkersovereenkomst. Mocht je als opdrachtgever naast deze privacyverklaring en naast de bepalingen in onze leveringsvoorwaarden behoefte hebben aan het opstellen van een (doorlopende) verwerkersovereenkomst tussen jou (als opdrachtgever) en ons (als verwerker), dan zijn wij daartoe natuurlijk bereid.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Neo & Co gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Neo & Co gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Voor het in kaart brengen van gebruik van onze website maken wij gebruik van Google Analytics. Hiervoor worden IP adressen 26 maanden bewaard. Wij koppelen geen IP adressen aan persoonsgegevens. Zie voor meer informatie over internet en privacy: veiliginternetten.nl

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERANDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@neoenco.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je om een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om in deze kopie de pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en het burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Neo & Co zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Uitschrijven voor onze digitale mailing kan te allen tijde via de unsubscribe link onderaan elke mailing. Uitschrijven voor onze papieren mailing kan door ons een mailtje te sturen. Of door even te bellen. Wij zullen het adres dan per direct van de verzendlijst halen.

BEVEILIGING

Neo & Co neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en/of ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn en/of als je denkt dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@neoenco.nl.

Neo & Co  |  Visuele communicatie

Overbeeklaan 14    6881 HG Velp    026 4424831    info@neoenco.nl

 

Klanten  •   Portfolio  •  Contact  •  Blog

 

Mooie Boel! header nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meld je aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, nieuwe workshops, handige tips, et cetera!

Gelukt! Bedankt voor je inschrijving.

Pin It on Pinterest

Share This