Selecteer een pagina

Regelgeving: modelovereenkomst of niet?  Leesduur 3 minuten

Zzp-ers inhuren gedoe?

De wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) is op 1 mei 2016 ingegaan. Met het invoeren van deze wet DBA is er veel onduidelijkheid ontstaan over de toepassing van deze wet. Zoveel onduidelijkheid zelfs, dat de onrust en onzekerheid ertoe hebben geleid dat de handhaving van de wet is uitgesteld tot (in ieder geval) 1 januari 2018.

Van VAR naar DBA

De nieuwe wet DBA vervangt de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie), dat was altijd het instrument om in onduidelijke gevallen zekerheid te verschaffen over de relatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Vanaf 1 mei 2016 is deze VAR vervangen door de wet DBA, waarin de opdrachtgever en de opdrachtnemer nu samen verantwoordelijk worden voor deze arbeidsrelatie en onderling hun arbeidsrelatie (al dan niet met behulp van modelovereenkomsten) moeten vastleggen.
Opdrachtgevers zijn niet meer – zoals in de tijd van de VAR – gevrijwaard van het betalen van loonheffingen als achteraf sprake was van een loondienstverband.
De regels (arbeidswetgeving) die bepalen of er sprake is van loondienst zijn niet veranderd. Wel is de verantwoordelijkheid voor de arbeidsrelatie nu een gedeelde verantwoordelijkheid van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer en dat veroorzaakt veel onduidelijkheid en onzekerheid.

 

Hoe werkt de wet DBA?

De toepassing van de wet DBA draait om de vraag of de opdrachtnemer door de Belastingdienst als werknemer of als zelfstandig ondernemer wordt aangemerkt.

Werknemer?

Een opdrachtnemer wordt niet als werknemer aangemerkt als hij voldoet aan één van de volgende voorwaarden:
• Er is geen sprake van loon voor zijn werkzaamheden, ook niet bij ziekte.
• De opdrachtnemer is vrij vervangbaar.
• De opdrachtnemer werkt niet in een gezagsverhouding, maar bepaalt zelf waar, wanneer en hoe hij werkt.

Zelfstandig ondernemer?

Dan de vraag of de opdrachtnemer als zelfstandig ondernemer wordt aangemerkt. Daarvoor gebruikt de Belastingdienst een aantal criteria. Een opdrachtnemer wordt als zelfstandig ondernemer aangemerkt als hij:
• voor meerdere opdrachtgevers werkt met wisselende inkomsten,
• zelf bepaalt hoe hij zijn werkzaamheden uitvoert,
• naar continuïteit van zijn bedrijf en naar winst streeft,
• zelf investeert in zijn bedrijf (bedrijfsmiddelen, acquisitie, marketing),
• zelf risico loopt als dingen misgaan.

 

Hoe zit dat dan bij Neo & Co?

Neo & Co werknemer?

Als je bovenstaande criteria op Neo & Co toepast, voldoet Neo & Co aan alle criteria om niet voor werknemer in loondienst te worden aangezien (terwijl één criterium al voldoende is om te bepalen dat een opdracht buiten loondienst en dus buiten loonheffingsverplichting wordt uitgevoerd!).
Voor alle duidelijkheid: bij alle werkzaamheden die Neo & Co uitvoert, wordt aan de voorwaarden voldaan: wij krijgen geen loon en we worden ook niet doorbetaald als we ziek zijn 😉 . Onze opdrachtgevers kunnen er altijd voor kiezen om onze werkzaamheden door anderen te laten uitvoeren (hoe fijn wij het ook zouden vinden als we van werk gegarandeerd zouden zijn). En we bepalen helemaal zelf waar, wanneer en hoe we aan onze opdrachten werken!

Neo & Co zelfstandig ondernemer?

En ook als je kijkt naar bovenstaande criteria die te maken hebben met zelfstandig ondernemerschap, voldoet Neo & Co op alle punten aan die criteria.
Weer voor alle duidelijkheid: bij alle werkzaamheden die Neo & Co uitvoert, wordt aan al deze criteria voldaan: we werken voor een behoorlijk aantal opdrachtgevers (zie ons portfolio), we bepalen zelf hoe we onze opdracht vervullen, we vinden het heel fijn als we winst maken 😉 en ook als we volgend jaar nog bestaan. We investeren in onze eigen apparatuur en acquisitie en we lopen inderdaad risico als dingen misgaan, maar daar zijn in de meeste gevallen gelukkig bedrijfsverzekeringen voor…

Géén werknemer, wel zelfstandig ondernemer!

De arbeidsrelatie tussen de opdrachtgever en Neo & Co voldoet op alle criteria aan een arbeidsrelatie van een opdrachtgever met een zelfstandige. De overheid (Belastingdienst) zal deze arbeidsrelatie dus nooit aanmerken als een loondienstverband en als wij een opdracht uitvoeren voor een opdrachtgever, hoeft deze dus geen loonheffingen in te houden en te betalen. Kijk voor alle duidelijkheid nog even op het schema dat de Belastingdienst daarvoor online heeft gezet:

Hoe werkt de wet DBA?.pdf

 

Modelovereenkomst

Hoe hard we soms ook roepen dat onze opdrachtgevers zich geen zorgen hoeven te maken over deze wet DBA en ze geen loonheffingen hoeven te betalen over het werk dat wij verrichten, toch merken we dat opdrachtgevers soms onrustig worden en ondanks deze garantie willen werken met modelovereenkomsten.
En soms komt het voor dat grotere organisaties (bijvoorbeeld universiteiten of grote uitgeverijen) besluiten om met alle externe partijen – zonder dat per individueel geval bekeken wordt of dit echt nodig is – modelovereenkomsten op te stellen. Dat is dus eigenlijk niet nodig, maar we vinden het ook geen probleem, wij zijn altijd bereid om samen zo’n modelovereenkomst op te stellen.
We hebben zelfs door onze beroepsvereniging (BNO) opgestelde en door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten voorhanden waarmee we kunnen werken.

 

Meer informatie

Dit een nogal ingewikkeld onderwerp en we kunnen ons voorstellen dat niet alles direct duidelijk is.
Mocht je nog vragen hebben over de toepassing van de wet DBA op Neo & Co, bel of mail ons dan gerust!
Ook is er online volop aanvullende informatie te vinden over de wet DBA. Wij vonden vooral via de Belastingdienst en het Ondernemersplein nuttige informatie. Klik daarvoor op de onderstaande links:

Factsheet wet DBA

Zzp en (schijn)zelfstandigheid

Modelovereenkomsten wet DBA

De wet DBA voor opdrachtnemers

De wet DBA voor opdrachtgevers

Naar 'Wist je dat...'
Mooie Boel! header nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meld je aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, nieuwe workshops, handige tips, et cetera!

Gelukt! Bedankt voor je inschrijving.

Pin It on Pinterest

Share This